Pháp Luân Công


 • Pháp Luân Công - Pháp Luân Công video embed list by Carmen Balcom on Sunday June 16 2019 and being read by 4,474 people, 978 people give positive ratings about this topics.

Pháp Luân Công Video Embed List


  1. Pháp Luân Công từ bài 1 đến bài 5
   Duration: 58:21  2. Pháp Luân Công - Bài Giảng 1
   Duration: 1:48:15  3. Pháp Luân Công - Bài Giảng 2
   Duration: 1:35:13  4. 5 bai tap Phap Luan CongYouTube 360p
   Duration: 1:00:01  5. Bài 1 đến 5 Pháp Luân Công đầy đủ
   Duration: 15:53  6. Pháp luân công và đức tin Công giáo - Giải đáp Mục vụ
   Duration: 30:22  7. Xuyên tạc Pháp luân Công: Báo đảng Thanh Niên biến thành loa phát ngôn cho Bắc Kinh
   Duration: 24:55  8. Pháp Luân Công - Bài Giảng 3
   Duration: 1:36:12  9. Pháp Luân Công - Bài Giảng 7
   Duration: 1:10:14  10. Thêm lời khai mới lạnh người của nhóm PN tu luyện "pháp luân công"
   Duration: 10:58  11. Phap luan congBai 5
   Duration: 21:42  12. Pháp Luân Công dưới góc nhìn của những người làm trong ngành an ninh và quốc phòng
   Duration: 7:25  13. Pháp Luân CôngBài giảng thứ 1
   Duration: 1:45:33  14. Pháp Luân Công - Bài Giảng 9
   Duration: 1:34:00  15. Nhạc Khi Tự học pháp luân công trọn bộ tại nhànghe mp3 cực hiếm
   Duration: 1:12:36  16. Sự thật về Pháp Luân Công bộ môn Tà Đạo đến vụ phi tang hai T.Thể ở Bình Dương
   Duration: 11:17  17. Thầy Thích Nhật Từ: không nên tập Pháp luân công
   Duration: 11:10  18. Pháp Luân Công - Bài Giảng 4
   Duration: 1:25:17  19. Sự thật Pháp luân công?
   Duration: 7:31  20. Vạch Trần "Bộ Mặt Thật" Của Pháp Luân Công - Loại Môn Pháp Có Mức Độ Nguy Hiểm Như Thế Nào ?
   Duration: 1:14:38