วิสาขบูชา


 • วิสาขบูชา - วิสาขบูชา video embed list by Hollis Overbay on Monday June 24 2019 and being read by 1,647 people, 1,206 people give positive ratings about this topics.

วิสาขบูชา Video Embed List


  1. ประวัติ วันวิสาขบูชา Vesak Day วันสำคัญของโลก | PURIFILM channel
   Duration: 21:21  2. วิสาขบูชาหาความหมายกันให้ชัดธรรมเทศนาโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป. อ. ปยุตฺโต) 610529
   Duration: 1:08:45  3. วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ | คติธรรมสอนใจ EP.51
   Duration: 17:01  4. ฟังธรรม 9 ชม.ต่อเนื่องวันวิสาขบูชา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
   Duration: 9:03:29  5. ธรรมกถา หลังปาฏิโมกข์ ในวาระวันวิสาขบูชา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 620518
   Duration: 45:52  6. วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก (ภาพใหม่)
   Duration: 14:24  7. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เทศน์ในวันวิสาขบูชา
   Duration: 58:35  8. ธรรมเทศนา วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 เดือน 6 - วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก
   Duration: 36:20  9. 311.ปรารภวันวิสาขบูชา 11-5-62
   Duration: 1:05:26  10. 01 - 001 - พุทธกถา - พระธรรมโกศาจารย์ วันวิสาขบูชา - 12 พ.ค. 49
   Duration: 30:24  11. ความสำคัญของวันวิสาขบูชา- วิสาขบูชาเทศนา @ พุทธทาสภิกขุ
   Duration: 1:14:21  12. ธรรมบรรยาย โดย พระพยอม กัลยาโณ "วิสาขบูชา พุทธบารมี ๒๕๕๖" 3-4
   Duration: 24:32  13. วันวิสาขบูชา - ธรรมะนำชีวิต Dhamma 4You
   Duration: 13:19  14. อาจารย์ยอด : วันวิสาขบูชา [น่ารู้]
   Duration: 22:22  15. วันสำคัญของโลก(วิสาขะ๔๖)1/[email protected] พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
   Duration: 1:02:47  16. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เทศน์ในวันวิสาขบูชา
   Duration: 58:35  17. บทสวดมนต์ วันวิสาขบูชา พ ศ ๒๕๖๑
   Duration: 40:47  18. วิสาขบูชาเทศนา พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก@ ท่านพุทธทาสภิกขุ
   Duration: 1:36:38  19. วันวิสาขบูชา ประวัติ ความสำคัญ การเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2561
   Duration: 10:15  20. วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
   Duration: 14:15