Đề Sinh Thpt Quốc Gia 2019


 • Đề Sinh Thpt Quốc Gia 2019 - Đề Sinh Thpt Quốc Gia 2019 video embed list by Signe Bucher on Wednesday July 24 2019 and being read by 3,592 people, 1,233 people give positive ratings about this topics.

Đề Sinh Thpt Quốc Gia 2019 Video Embed List


  1. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2019 – Đề số 1 - Thầy Nguyễn Đức Hải
   Duration: 1:35:39  2. Phân tích và hướng dẫn giải đề thi minh hoạ THPT QG môn Sinh năm 2019 – Thầy Nguyễn Đức Hải
   Duration: 1:12:08  3. Chữa đề minh họa thi THPT QG 2019 môn Sinh học - Thầy Thịnh Nam
   Duration: 1:05:32  4. Chữa đề tham khảo của Bộ Giáo dục & Đào tạo Thầy Phan Khắc Nghệ
   Duration: 1:31:16  5. CHỮA ĐỀ THI THỬ MÔN SINH SỐ 10 Thầy Phan Khắc Nghệ
   Duration: 1:34:58  6. Chữa đề thi thử THPT QG chuyên Vinh 2019 Thầy Thịnh Văn Nam Phần 1
   Duration: 45:01  7. Chữa đề thi thử Sinh Học của Sở Hà Nội. Thầy Phan Khắc Nghệ
   Duration: 1:54:48  8. [ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN SINH HỌC: Chuyên đề 9 - Sinh Thái học
   Duration: 21:31  9. LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2019, MÔN SINH HỌC
   Duration: 1:12:30  10. Hướng dẫn giải đề thi chính thức THPT QG môn Sinh – năm 2018 (Mã đề 204) – Thầy Nguyễn Đức Hải
   Duration: 1:52:38  11. Giải đề minh họa & ma trận đề thi tốt nghiệp THPT | Chinh phục kỳ thi 2019 | Môn Sinh học
   Duration: 1:00:37  12. Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh: Nhiều thí sinh ở TP tự tin đạt điểm khá trở lên | VTV24
   Duration: 2:20  13. Phân tích ma trận đề thi tham khảo môn Sinh Học kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019
   Duration: 17:20  14. [ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN SINH HỌC: Chuyên đề 5 - Bài tập Phả hệ
   Duration: 21:16  15. Hướng dẫn ôn tập hiệu quả môn Sinh học – Thi THPTQG 2019 – Thầy Nguyễn Đức Hải
   Duration: 13:48  16. [ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN SINH HỌC: Chuyên đề 8 - Vấn đề trọng tâm phần tiến hóa
   Duration: 25:47  17. Ngày đầu thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi nhẹ nhàng, vừa sức
   Duration: 2:54  18. [ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN SINH HỌC: Chuyên đề 1 - Cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền
   Duration: 21:57  19. Giải đề tham khảo THPT QG 2019 - Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công
   Duration: 55:34  20. Đề thi Ngữ Văn THPT 2019 - Nhiều thí sinh bị SHOCK, có thí sinh không được vào phòng thi
   Duration: 1:36